Het bouwproces is een bijzonder complex proces, waarbij vaak meerdere disciplines tegelijk op elkaar afgestemd moeten worden.
In de praktijk leidt dit tijdens de uitvoering nog wel eens tot grote fouten.
Een goed bouwtoezicht en extra controle op de bouwwerkzaamheden is daarom zeer belangrijk.

Wij bieden onder andere particuliere opdrachtgevers, projectontwikkelaars, aannemers en (semi)overheidsinstanties deze dienst.
Een toegevoegde waarde van ons is dat een beroep gedaan kan worden op de constructieve en bouwkundige kennis van onze relaties.
Hierdoor kunnen wij vaak snel schakelen!

Door de komst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn er meer bouwwerkzaamheden vergunningsvrij geworden.
Wel moet te allen tijde worden gebouwd volgens de regels uit het Bouwbesluit 2012.
Wij beschikken over voldoende kennis om er op toe te zien dat de regels uit het Bouwbesluit worden gevolgd.