Elk jaar ontvangt u van uw gemeente de WOZ-waarde van uw woning. Heeft u twijfels over de vastgestelde waarde laat ons dit dan geheel vrijblijvend controleren.
Indien blijkt dat de WOZ-waarde geen realistisch beeld geeft kunnen wij eventueel namens u bezwaar maken tegen deze waarde.

Ook als er sprake is van schenk- en erfbelasting is het van belang dat de juiste WOZ-waarde wordt gehanteerd.
Als de WOZ-waarde namelijk te hoog is betaald u veel te veel schenk- of erfbelasting!

Voor advies neemt u geheel vrijblijvend contact met ons op.